Dijital Dönüşüm

SAP iş yazılımı çözümleri ve yeni teknolojilerle firmaları dijital dönüşüme hazırlıyoruz.

SAP iş yazılımı uygulamalarında sağladığımız çözümler ve danışmanlık ile birlikte dijital dönüşüm yolunda aşağıdaki konularda müşterilerimize hizmet veriyor ve yol gösteriyoruz.

 

- Büyük Veri Yönetimi

- Sistem Entegrasyonları

- Nesnelerin İnterneti (IOT)

- Bulut Bilişim Sistemleri

- Endüstriyel Üretim Yönetimi

Endüstri 4.0

Firmaların bilgi işlem altyapılarının oluşturulması ve akıllı üretim/yönetim süreçlerine geçişlerinde Endüstri 4.0 yaklaşımı dijital dönüşüm yolunda rehber niteliğindedir.

Endüstri 4.0 adı altında “Akıllı Fabrika”, “Akıllı Üretim”, “Akıllı Fabrika” ve “Geleceğin Fabrikası” terimlerinin tamamı,endüstriyel üretimin gelecekte nasıl görüneceğini, üretim süreçlerinin, tedarik zincirinden tedarikçiye, lojistiğe, bir ürünün yaşam döngüsü yönetimine kadar tüm şirket süreçlerinin yeniden şekilleneceğini işaret etmektedir.

 • Fabrika ve üretim planlaması.

 • Ürün geliştirme.

 • Lojistik.

 • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP).

 • Üretim yürütme sistemleri (MES).

 • Kontrol teknolojileri.

 • Sahada bireysel sensörler ve aktüatörler.

İlk sanayi devrimi (1.0) su ve buhar gücünü kullanarak mekanik üretim sistemleri ile ortaya çıktı. İkinci sanayi devrimi(2.0) ile elektrik gücünün yardımıyla seri üretim tanıtılmıştı. Üçüncü sanayi devriminde (3.0) ise dijital devrim, elektroniklerin kullanımı ve BT (Bilgi Teknolojileri)'nin gelişmesiyle üretim daha da otomatikleştirildi. Şimdi dördüncü sanayi devrimini yaşıyoruz.

Endüstri 4.0’ın Yapısı

Endüstri 4.0, teknolojilerin ve değer zinciri organizasyonları kavramlarının kolektif bir bütünüdür. Bu yapı akıllı fabrikalar vizyonunun oluşmasına büyük katkı sağlar. Endüstri 4.0 genel olarak aşağıdaki 3 yapıdan oluşmaktadır.

 • Nesnelerin İnterneti

 • Hizmetlerin İnterneti

 • Siber-Fiziksel Sistemler

Endüstri 4.0’ın Temel Kavramları

 • Karşılıklı Çalışabilirlik: Siber fiziksel sistemlerin yeteneği ile (örn. iş parçası taşıyıcıları, montaj istasyonları ve ürünleri) nesnelerin interneti ve hizmetlerin interneti üzerinden insanların ve akıllı fabrikaların birbirleriyle iletişim kurmasını içerir.

 • Sanallaştırma: Bu yapı akıllı fabrikaların sanal bir kopyasıdır. Sistem, sensör verilerinin sanal tesis ve simülasyon modelleri ile bağlanmasıyla oluşur.

 • Özerk Yönetim: Siber-Fiziksel sistemlerin akıllı fabrikalar içinde kendi kararlarını kendi verme yeteneğidir.

 • Gerçek-Zamanlı İşlem: Verileri toplama ve analiz etme yeteneğidir. Bu yapı anlayışın hızlıca yapılmasını sağlar.

 • Hizmet Oryantasyonu: Hizmetlerin interneti üzerinden siber-fiziksel sistemler, insanlar ve akıllı fabrika servisleri sunulmaktadır.

 • Modülerlik: Bireysel modüllerin değişen gereklilikleri için akıllı fabrikalara esnek adaptasyon sistemi sağlar.