e-Çözümler

e-Beyanname    |    e-Mutabakat    |    Gelen e-Fatura

e-İrsaliye    |    e-Müstahsil    |     e-Fatura    |     e-Defter    |     e-Arşiv    |     e-Saklama    |     e-İmza  

e-Arşiv

e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.

e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir. e-Arşiv kapsamında mükellefler oluşturdukları faturayı elektronik ya da kağıt ortamında karşı tarafa iletirler ancak faturanın ikinci nüshasını mali mühürlü veya elektronik imzalı olarak elektronik ortamda saklarlar.

e-Fatura ve diğer faturalar tek bir sistemde sorgulanabilir.

Fatura takiplerinde kağıt kontrolleri tamamen ortadan kalkar.

TeamPro sadece teknik konularda değil başvuru dokümanlarının hazırlanması, gönderilmesi ve başvurunuzun takibi konularında da destek sağlar.

Kağıt fatura gönderme maliyetini de ortadan kaldırarak faturadan kaynaklanan operasyonel yüklerini en aza indirir.

Kağıt ortamında fatura basmaya, saklamaya ve göndermeye gerek kalmaz. Bu şekilde kurumsal ya da bireysel müşterilerine çok sayıda fatura kesen tüm firmalar için zaman, iş gücü, kaynak ve arşivlemede büyük tasarruf sağlar.

e-Arşiv kayıtları e-Deftere tek kayıt olarak girer.