e-Çözümler

e-Beyanname    |    e-Mutabakat    |    Gelen e-Fatura

e-İrsaliye    |    e-Müstahsil    |     e-Fatura    |     e-Defter    |     e-Arşiv    |     e-Saklama    |     e-İmza  

e-Beyanname

       SAP e-Beyanname ile artık beyannameleri GİB tarafından talep edilen formatta raporlamak, paketlemek ve göndermek mümkün.

       Manuel süreçte oldukça vakit alan ve personel eforu gerektiren, sayısı giderek artan 7 farklı beyanname türü, arka planda SAP verileriniz kullanılarak tek tuş ile hazırlanır ve paketlenir.

 

        Oluşturulan bu e-Beyannameler doğrudan GİB’e gönderilebilir.

Çeşitli beyanname türlerine göre User-Friendly raporlama ekranları

Oluşturulan raporları uygun şema çerçevesinde düzenleyerek XML olarak indirebilme,

Gerekli kontroller doğrultusunda kullanıcıya beyan edeceği belge üzerinde önizleme yapma fırsatı,

Farklı beyanname türlerini paketleyerek gönderim yapabilme,

Arşivleme ile geçmişe dönük beyannamelere anında ulaşabilme,

Hazırlanan beyannameleri grafiksel olarak raporlama ve kontrol etme,