e-Çözümler

e-Beyanname    |    e-Mutabakat    |    Gelen e-Fatura

e-İrsaliye    |    e-Müstahsil    |     e-Fatura    |     e-Defter    |     e-Arşiv    |     e-Saklama    |     e-İmza  

e-Fatura

E-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır.

Tam Entegrasyon

TeamPro e-Fatura Çözümü, SAP ve Non-SAP sistemler ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında tam uyumluluk sağlar.

Zorunluluk

e-Fatura Maliye Bakanlığı tarafından belirli sektör ve büyüklükteki firmalara zorunlu hale getirildi. Bunun yanı sıra zorunlu olmayan firmalar da pek çok avantajından dolayı e-Fatura’ya geçiyor.

Tam Destek

TeamPro sadece teknik konularda değil, başvuru dokümanlarının hazırlanması, gönderilmesi ve başvurunuzun takibi konularında da destek sağlar.

Düşük Yatırım ve Bakım Maliyeti

TeamPro e-Fatura Çözümü yeni bir SAP lisansı gerektirmez. Minimum yatırım ve bakım bedelleriyle TeamPro e-Fatura Çözümüne sahip olabilirsiniz.

Avantajlar

  • Arşivlemede kolay ve hızlı erişim imkanı sağlar

  • Basım ve arşivleme gibi masraflar ortadan kalkarak tasarruf etmenizi sağlar

  • Elektronik ortama taşınan faturalarınız, e-fatura ile asla kaybolmaz.Özel entegratörlük sisteminde faturalarınıza erişim sadece sizin tarafınızdan sağlanır.

  • Kağıt kullanımını e-fatura ile minimuma indirgenerek, çevreyi korumamıza katkı sağlanır