e-Çözümler

e-Beyanname    |    e-Mutabakat    |    Gelen e-Fatura

e-İrsaliye    |    e-Müstahsil    |     e-Fatura    |     e-Defter    |     e-Arşiv    |     e-Saklama    |     e-İmza  

e-Müstahsil

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) Uygulaması, müstahsil makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazı ile elektronik ortamda raporlamasını kapsayan uygulamadır.

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alımında fatura yerine geçen ticari vesika olarak kağıt ortamda Müstahsil Makbuzu düzenleyen mükellefler, 01/01/2018 tarihinden itibaren e-Müstahsil Makbuzu düzenleyerek, kağıt ve elektronik ortamda muhafaza edip GİB'e elektronik ortamda raporlayabilirler.

Avantajlar

  • Arşivlemede kolay ve hızlı erişim imkanı sağlar

  • Basım ve arşivleme gibi masraflar ortadan kalkarak tasarruf etmenizi sağlar

  • Elektronik ortama taşınan datalar, e-müstahsil ile asla kaybolmaz 

  • Kağıt kullanımını e-müstahsil ile minimuma indirgenerek, çevreyi korumamıza katkı sağlanır