e-Çözümler

e-Beyanname    |    e-Mutabakat    |    Gelen e-Fatura

e-İrsaliye    |    e-Müstahsil    |     e-Fatura    |     e-Defter    |     e-Arşiv    |     e-Saklama    |     e-İmza  

e-Kayıt Saklama

E-Kayıt Saklama Çözümü, belirlenmiş konuların kayıtlarının dijital ortamda oluşturulmasını, saklanmasını ve raporlanmasını sağlayan bir çözümdür. Kayıt Saklama Gereksinimleri, 431 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği, 29 Aralık 2013 tarihli ve 28866 no’lu Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bazı mükelleflere yönelik olmak üzere genel tebliğin yürürlük tarihi 01 Ocak 2015’dir.
 

e-Kayıt Saklama Gereksinimleri Kimleri kapsar?

  • ÖTV (I) Sayılı liste kapsamında mükellefiyeti olanlar

  • 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dahil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar

  • 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar

  • 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar.

e-Kayıt Saklama Gereksinimleri'nin Avantajları

  • Noter tasdik masrafı yoktur

  • Yazıcı, kağıt ve toner masraflarını ortadan kaldırır.

  • Hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde e-defter geçişinizi sağlar.

  • İş gücü tasarrufu sağlar.

  • Saklanması ve gerektiğinde ibraz edilmesi çok daha kolaydır.

  • SAP ile doğrudan entegredir.

TAM UYUMLULUK

Satış, Alış, Dönem Başı ve Sonu Mal Stokları, İthalat, İhracat, Üretim Girdi, Üretim Çıktı raporlarını GİB tarafından hazırlanan teknik kılavuzlarda belirtilen gereksinim ve şartlara uygun biçimde hazırlar.

YASAL OLARAK ONAYLIDIR

Mevcuttaki kayıtları XBRL yapısına uygun bir şekilde öngörülen alana yerleştirerek GİB tarafından istenen raporları oluşturur ve istenildiği taktirde firma mali mühürü ile imzalar.

TAM LİSTE SUNAR

Daha önce oluşturulmuş raporları ve bunların durumlarını listeler.

KULLANILABİLİRLİK SAĞLAR

Oluşturulan raporların görüntülenmesini ve indirilebilmesini sağlar.

SAP MODÜLLERİ

Kayıt Saklama Gereksinimleri Tebliği çerçevesinde istenen kayıtlarının girildiği SAP FI ve varsa diğer SAP modülleri

İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRIR

ALICI SAP sisteminde Kayıt Saklama Gereksinimleri’ne uygun biçimde tutulan Satış, Alış, Dönem Başı ve Sonu Mal Stokları, İthalat, İhracat, Üretim Girdi, Üretim Çıktı kayıtlarının GIB tarafından tarif edilen şekilde XBRL formatına çevrilmesini sağlar.

SUNUCU

Dönüşüm modülü (.net) için gerekli fiziksel yada sanal sunucu (müşterinin talep etmesi durumunda kaynaklarının yeterli olması şartıyla başka uygulamalar barındıran bir sunucu da kullanılabilir).

DONANIM

Fiziksel sunucu kullanılması durumunda sunucu üzerinde Medepia KSG uygulamasını kullanacak herbir firma için bir USB portu gereklidir (Mali Mühür için).

Sanal sunucu kullanılması durumunda Mali Mühürlerin kullanılabilmesi için gerekli network USB Hub cihazı (USB Hub cihazı üzerindek herbir firma için bir USB portu gereklidir).

SQL

Microsoft SQL Server 2008 / 2012 (varolan bir kurulum kullanılabilir).

ÜRÜN

Firma Mali Mühür Sertifikası ve okuyucusu