SAP MII (Manufacturing Integration and Intelligence)

Üretim entegrasyonu ve otomasyonu sayesinde üretim operasyonlarınızı gerçek zamanlı analizler yardımı ile iyileştirebilirsiniz.

SAP MII (Manufacturing Integration and Intelligence), üretimden veri toplama, otomatik üretim teyitleri verme, hedef maliyet hesaplama, duruş analizleri, OEE hesaplamaları, kapasite kullanımları, verimlilik hesapları, otomatik uyarı ve bildirimler gibi fonksiyonları ile etkin bir üretim yönetimi sağlamaktadır.

Üretim birimlerinizi oluşturan insan, malzeme, yöntem ve makine ile genişletilmiş tedarik zincirinizi birbirine bağlayarak Nesnelerin Endüstriyel İnterneti (IIoT) olarak isimlendirdiğimiz yapıyı kuruluşunuza kazandırmış olacaksınız. Bu sayede üretimde ihtiyacınız olan iş zekasını ve izlenebilirliği gerçek zamanlı olarak elde etmiş olup üretim süreçlerinizi iş operasyonlarıyla sıkı bir şekilde bütünleştirebilirsiniz.

• Genel ekipman etkinliği (OEE) ve enerji için yerel ve merkezi KPI'lar

• Bellek İçi Büyük Veri analizi

• SAP S/4HANA ile önceden tanımlanmış içerik entegrasyonu

 

Üretim Analizi Platformu

Bellek içi analitik platformu ile Büyük Veri için çapraz veri deposu analizi, istatistiksel işlem denetimi (SPC), tahmini analitiği sağlamaktadır.

Enerji İzleme Ve Analizi

Sorunları tespit edin ve sensör verilerini kullanarak düzeltici önlemler verin. Enerji tüketimini daha iyi izlemek ve yanlış kullanımı tespit etmek için çeşitli tesislerdeki verileri toplayın ve analiz edin.

İş Süreci Entegrasyonu

Akıllı iş süreçlerini kurumdan üretime (cihaz bağlantıları dahil) bağlayın.

Genel Ekipman Etkinliği

Ekipman mevcudiyetini, performansını ve kalite ölçümlerini sunan ortak veri kaynaklarını kullanarak, hem tarihsel hem de gerçek zamanda tesis performansını ölçün ve analiz edin.

SAP MRP (Material Requirements Planning)

Malzeme İhtiyaç Planlama sistemi, envanter yatırımlarını minimize etmek, üretimi ve etkenliği arttırmak ve alıcıya yapılan hizmeti geliştirmek amacıyla kullanılan bir yönetim çizelgeleme ve kontrol tekniğidir.

 

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP), üretim planlama ve envanter kontrol faaliyetlerini gerçekleştiren bilgisayar destekli bir sistemdir. 

 

MRP sistemi eksiksiz bir planlamayı, etkili bir malzeme kontrolünü ve meydana gelebilecek değişikliklerde planların yeniden düzenlenmesini sağlamaktır. Envanter seviyesini asgari düzeyde tutarken, ihtiyaç duyulan malzemenin istenilen yerde ve zamanda hazır bulunmasını da temin etmektedir.