Nesnelerin İnterneti (IoT), yeni dijital ve akıllı üretim teknolojileri ile tasarım yeniliği oluşturarak günümüzde birçok alan için dönüşüm teknolojisi haline gelmiştir. Tedarik zinciri kapsamında nesnelerin interneti; endüstriyel otomasyon, sağlık, bina ve ev otomasyonundan, ulaşım ve kamu hizmetlerine geniş bir uygulama yelpazesini sahiptir.

Gartner Inc’e göre 2020 yılına kadar internete bağlı 26 milyar cihaz olacaktır. Nesnelerin interneti uygulamaları gruplarla sınırlı değildir, etki alanları bireysel, sanayi veya endüstriyi kapsamaktadır. IoT ürünleri, uygulama türüne göre sınıflandırılır. Bunlar; akıllı giyilebilir cihazlar, akıllı şehir, akıllı ev, akıllı ortam olarak gruplandırılandırılmaktadır.

Endüstride IoT

IoT sensörler, aktüatörler, kontrol sistemleri ve makine ağı ile endüstride üretim ve tedarik zinciri ağlarının gerçek zamanlı optimizasyonu ile ilgilenir. IoT’ nin endüstrideki temel rolleri aşağıdaki gibidir.

 

► Gerçek zamanlı izleme ve süreçlerin kontrolünü sağlamak

 

► Özel iletişim ve internet teknolojileri ile akıllı makineleri, akıllı sensörleri, akıllı denetleyicileri görevlendirmek

 

► Yüksek hassasiyetli otomasyon ve kontrol sayesinde güvenlik, güvenilirlik ve güvenilebilirliği en üst seviyeye çıkartmak